Zoeken
  • Arcos Bouw

Wat doet een aannemer? #1


Het gebeurt vaak dat men denkt dat een aannemer -en bouwbedrijf hetzelfde zijn. Er is zeker een verschil, klein verschil, maar het is niet onbelangrijk. Een aannemer is namelijk diegene die jouw bouwproject organiseert en coördineert met andere vakmannen. Hij/zij neemt de verantwoordelijkheid voor de hele bouwactiviteit.


Op het moment dat een aannemer wordt ingeschakeld, neemt dat u heel veel stress uit handen. Een aannemersbedrijf denkt aan alles. Van A tot Z en levert heel het bouwwerk volledig binnen het overeengekomen termijn. Vaak komt het ook voor dat er een architect ingeschakeld wordt. Die ontwerpt hetgeen gemaakt moet worden. En dit alles, is wat een aannemer doet.


Zouden jullie vaker een blog willen lezen, laat het ons weten in de comments!


What does a contractor do?


It often happens that it is thought that a contractor and construction company are the same. There is certainly a difference, small difference, but it is not always unimportant. A contractor is the person who organizes your construction project and coordinates it with other professionals. He / she takes responsibility for the entire construction activity.


The moment a contractor is called in, it takes a lot of stress off your hands. A contractor company thinks of everything. From A to Z and delivers the entire structure completely within the agreed term. It often also happens that an architect is called in. He designs what has to be made. And all of this is what a contractor does.


Would you like to read a blog more often, let us know in the comments!

#arcosbouw #aannemer #blog

25 keer bekeken0 reacties